Hela den här sidan är en annons.

EU:s plan för upphandling

Hur ser EU:s strategi för offentlig upphandling ut? Den 4 februari medverkar Katharina Knapton-Vierlich, som leder EU-kommissionens strategiarbete inom området, på Upphandlingsdagarna.

Katharina Knapton Vierlich
Katharina Knapton Vierlich, EU-kommissionen, är en av huvudtalarna på Upphandlingsdagarna den 4-5 februari 2020.

Den 4 till 5 februari går konferensen Upphandlingsdagarna av stapeln på Kistamässan.

En av huvudtalarna är Katharina Knapton-Vierlich, tillförordnad enhetschef för G1 som är den enhet på EU-kommissionens generaldirektorat Grow* som har ansvar för strategin för offentlig upphandling.

I G1:s och Katharina Knapton-Vierlichs ansvarsområde ingår den övergripande strategiska dimensionen av offentlig upphandling inom EU.  Enheten driver också frågor om socialt ansvarsfull upphandling och grön upphandling, kampen mot korruption, EU:s strukturfonder och upphandling samt strategier för ökad professionalisering av upphandlare inom EU.

Under sitt tal kommer hon att redogöra för den senaste utvecklingen av EU:s upphandlingspolicy, med fokus på bland annat miljömässig och socialt hållbar upphandling samt digitalisering.

Efter talet frågas hon ut på scenen om hur just upphandling kan utvecklas och förbättras inom EU. Du har möjlighet att bidra med dina frågor till utfrågningen via formuläret här nedan.

Katharina Knapton-Vierlich har haft ledande poster inom upphandling vid EU-kommissionen sedan 2010.

I dag leder hon bland annat initiativet som ska främja investeringar genom en frivillig förhandsbedömning av upphandlingsaspekterna av stora infrastrukturprojekt.

Katharina Knapton-Vierlich har en doktorsexamen i juridik från Freie Universität Berlin och en master i juridik från University of Cambridge.

Här kan du ta del av hela programmet för Upphandlingsdagarna: upphandlingsdagarna.se

*Generaldirektorat Grow har ansvar för EU:s politik för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Frågor, Katharina Knapton-Vierlich