Hela den här sidan är en annons.

Upphandlingskonferensen 2016 alla seminarier

Dag 1 – Intro

Dag 1 – Social Hänsyn

Dag 1 – Förhandling

Dag 1 – Innovationer

Dag 1 – Avtalsändringar

Dag 1 – Avtalsändringar

Dag 1 – SME

Dag 1 – Sammarbete UM

Dag 1 – Ramavtal

Dag 1 – Onormalt låga anbud

Dag 1 – Korruption

Dag 2- Introduktion

Dag 2 – Försörjningssektorerna

Dag 2 – Koncessioner

Dag 2 – Miljöfrågor

Dag 2 – Direktupphandling

Dag 2 – Välfärdstjänster

Dag 2 – Rättsmedel