Hela den här sidan är en annons.

Samhall erbjuder medarbetare med stora hjärtan

Allt fler kommuner har ett behov av att rekrytera fler medarbetare till äldreomsorgen. Samhall ser sig själva som en nyckel i det pusslet. Enligt Christina Ridderström, chef över den offentliga affären, är Samhalls medarbetare utbildade i samtliga servicetjänster inom omsorgen samtidigt som de kan bjuda på det lilla extra, tid för omtanke om de äldre.

 

– Vi har stor erfarenhet av att arbeta med servicetjänster inom omsorg. När den vårdutbildade personalen kan ägna sig helhjärtat åt vård, frigör det tid, minskar stress och skapar en bättre arbetsmiljö. Samhall avlastar personalen inom omsorgen med alla arbetsuppgifter utöver direkta vårdinsatser som att städa, tvätta, handla mat, administration och ledsagning, säger Christina Ridderström.

Christina Ridderström

Varför ska kommunerna välja Samhall?

Christina Ridderström lyfter fram den stora kompetensen som Samhalls anställda besitter:

– Vår pålitliga personal är yrkesutbildad från Samhall inom området och har ofta gått ett antal påbyggnadsutbildningar. Vi har också flera olika yrkesroller inom omsorg.

Vilken konkret nytta gör Samhalls anställda på äldreboenden och i hemtjänsten?

Enligt Christina Ridderström har verksamheter inom omsorg där Samhall har tagit över ansvaret för servicetjänsterna lett till att flera positiva effekter visat sig både för personal, brukare och anhöriga:

– Vi ser att personalens sjukfrånvaro har minskat markant. När antalet vikarier gått ner har verksamhetens utgifter minskat och kvaliteten på serviceuppgifterna har förbättrats. Vårdtagarna och deras anhöriga upplever en större trygghet med fler och samma människor på plats i vardagen; när de både får mer omsorg och högre kvalitet på vården skapar det en bättre boendemiljö – och en ökad livskvalitet.

Är du upphandlare eller socialchef/vårdchef inom en kommun och vill veta mer om hur Samhall kan stötta er?

Klicka här >>

Sveriges viktigaste företag

Sedan vi startade verksamheten för över 40 år sedan har vi bidragit till en arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Det är vi stolta över och idag är vi Sveriges största företag med verksamhet över hela landet – vi finns där behovet finns.

Är du upphandlare eller socialchef/vårdchef inom en kommun och vill veta mer om hur Samhall kan stötta er?

Boka möte med oss>>