Hela den här sidan är en annons.

Tre goda skäl att upphandla med sociala kriterier

Hur utformar man en upphandling så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle? Det är utgångspunkten för upphandlingar med sociala kriterier.

 


Hur utformar man en upphandling så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle? Det är utgångspunkten för upphandlingar med sociala kriterier.

Ett vanligt krav i en socialt ansvarsfull upphandling är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till sysselsättning. Samhall välkomnar den utvecklingen.

– När man använder skattemedel borde man verkligen se till att alla får vara med och spela.

På Samhall är man experter på att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar. Genom att matcha rätt person till rätt arbete skapar Samhall varje år nya möjligheter till arbete för tusentals personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Bland kunderna finns många av Sveriges största företag, och kommuner och regioner över hela landet.

Samhall deltar ofta i upphandlingar med sociala kriterier. Samhall ser fler fördelar för kommuner och regioner som använder den möjligheten:

1.Gynnar de egna invånarna
Om en kommun använder sig av sociala kriterier, gynnas de människor i kommunen som haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. De får möjlighet att gå från bidragsberoende till att leva på sin egen lön.

2.Stärker den egna ekonomin
En del av ekvationen är rent ekonomisk: Trycket på kommunens arbetsmarknadsenhet minskar när människor som haft svårt att hitta jobb blir skattebetalare. Ju fler som kan försörja sig själva – desto mindre välfärdstryck.

3.Större mångfald och öppenhet
När Samhalls medarbetare kommer in, tenderar arbetsgruppen att bli lite mjukare i hur man pratar med och om varandra. Det är bra att låta fler möta människor som ser ut och beter sig lite annorlunda – både på jobbet och i samhället. Och när våra medarbetare är rätt matchade levererar de på hög nivå. Det blir magi.

Att lägga till sociala kriterier i en upphandling är inte komplicerat.

Är du på mötesplats Offentliga affärer den 2021 oktober? Hör av dig så bokar vi ett möte https://flerhander.nu/boka-mote/

 

 

Sveriges viktigaste företag

Sedan vi startade verksamheten för över 40 år sedan har vi bidragit till en arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Det är vi stolta över och idag är vi Sveriges största företag med verksamhet över hela landet – vi finns där behovet finns.

Är du upphandlare eller socialchef/vårdchef inom en kommun och vill veta mer om hur Samhall kan stötta er?

Är du på mötesplats Offentliga affärer den 20-21 oktober?
Hör av dig så bokar vi ett möte >>