Hela den här sidan är en annons.

Vad innebär elektronisk upphandling?

Fråga: Vad innebär elektronisk upphandling?

Svar: Vad som kännetecknar en fullskaligt elektronisk upphandlingsprocess är att informationen i upphandlingsdokumentet och anbuden bara behöver registreras en gång, för att sedan bearbetas på olika sätt. Processen är formulärbaserad, dvs. underlagen skapas och registreras direkt i upphandlingssystemet. Ett system för formulärbaserad elektronisk upphandling ger stöd genom hela upphandlingsprocessen och minskar behovet av manuell hantering av kvalificering, prövning, anbudsutvärdering och skapande av avtal.
 
Ett alternativ till formulärbaserad elektronisk upphandling är dokumentbaserad upphandling. Hanteringen av dokumentbaserad upphandling innebär att informationen utformas i separata dokument som i sin tur överförs elektroniskt mellan den upphandlande organisationen och anbudsgivaren. I detta fall måste kvalificering och utvärdering av anbuden göras manuellt eller separat i ett annat system. Båda alternativen uppfyller EU-direktivets och den nationella lagstiftningens krav på upphandling med elektroniska medel. Faktum är dock att Upphandlingsmyndigheten har ett ansvar för utveckling av ämnet elektronisk formulärbaserad upphandling, i enlighet med den Nationella upphandlingsstrategin.

Karoline Holmberg,
specialist inom elektroniska inköp

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.