Hela den här sidan är en annons.

Vad omfattar den elektroniska inköpsprocessen?


Fråga: Vad omfattar den elektroniska inköpsprocessen?

Svar: Den elektroniska inköpsprocessen består av två faser, först upphandlingsprocessen, som vid fullskalig elektronisk upphandling är formulärbaserad, dvs. underlagen skapas och registreras direkt i upphandlingssystemet. När man talar om e-upphandling avser man fasen av inköpsprocessen från annonsering fram till att avtal tecknas, det är således den del av processen som upphandlingsdirektiven reglerar.

E-handel är den del av den elektroniska inköpsprocessen som startar efter upphandlingsprocessen och att avtal tecknats. E-handelsprocessen innehåller delar som katalog med beställningsbara varor och tjänster, beställning som attesteras innan den går till leverantör, leveransmeddelanden från leverantör och slutligen faktura som matchas mot ordermeddelanden i e-handelslösningen. E-handel är den fas av inköpsprocessen som regleras av avtalslagen, köprätt, mervärdesskattelagen, lag om elektroniska fakturor, bokföringslagen etc.

Karoline Holmberg,
specialist inom elektroniska inköp

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.