Hela den här sidan är en annons.

Vilka typer av e-handelslösningar finns det?

Fråga: Vilka typer av e-handelslösningar finns det?

Svar:
E-handelssystem: Kännetecknas av att det inte kräver installation av annan specifik programvara för att fungera, integrationer via API kan göras till de system som redan finns, eller som eventuellt behöver köpas till. Införandet av ett fristående e-handelssystem innebär vanligtvis att en upphandling behöver genomföras innan systemet kan installeras. Fördelarna med att upphandla ett e-handelssystem är att krav kan ställas på sådant som en eventuell befintlig lösning inte kan leverera, eller att bladet är oskrivet när det kommer till vilka delar man önskar att systemleverantören ska utveckla och tillhandahålla.
 
Inköpsmodul: Kännetecknas av att den aktiveras i befintligt ekonomisystem. En inköpsmodul kan vara enklare att få på plats än ett e-handelssystem, om det finns option i avtalet på ekonomisystemet att även avropa inköpsmodulen (om den inte varit aktiv från början). Tänk dock på att en inköpsmodul kan ha begränsade förutsättningar stötta alla stegen i en elektronisk inköpsprocess och att det kan vara svårt att få den utveckling man önskar när man inte upphandlar, utan avropar befintliga lösningar som inte specifikt kravställts.

Karoline Holmberg,
specialist inom elektroniska inköp

B3 Upphandling är ett specialist­bolag inom B3 Consulting Group, som har siktet inställt på att bli Sveriges led­ande bolag inom off­entlig upp­hand­ling. Sedan 2003 har vi specialiserat oss på offentlig upphandling, tidigare under företagsnamnet Sentensia.

Ställ din fråga om upphandling direkt till specialisten.

Fråga om …

  • IT-upphandling
  • E-handel
  • Strategisk inköpsutveckling

Fråga specialisten
Kryssrutor

Du får svaret i din e-post. Frågor och svar publiceras anonymt även här på Upphandling24. Du kan även läsa tidigare ställda frågor och svar här.