Utvärdering av nätverksträffarna 2021

Utvärdering nätverk
Skulle det vara intressant för dig att delta på plats i Stockholm på en av våra träffar nästa år? Det blir i så fall en utvald träff och självklart med möjlighet att delta på distans för dem som inte kan/vill vara på plats.