Konsultmäklare växer i väntan på myndighetsgranskning

I väntan på Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens granskning av konsultmäklare växte branschen med 67 procent. Nu klargör upphandlingsdocenten Andrea Sundstrand hur mäklare ska användas för att följa LOU.