Bokningsvillkor nätverk

Anmälan är bindande. Medlemskapet är personligt och gäller per kalenderår. Överlåtelse av platsen för enstaka träffar är inte tillåtet. Däremot kan medlemskapet överlåtas permanent på annan person utan kostnad om medlemmen byter anställning eller blir sjukskriven.

Om medlemskapet inte sägs upp förnyas det automatiskt. Uppsägning för kommande år måste ske en månad innan det nya medlemskapsåret påbörjas, alltså senast den 30 november 2023 för medlemskapsåret 2024. Och den 30 november 2024 för medlemskapsåret 2025.

Uppsägning och överlåtelse av medlemskapet måste göras skriftligen via mejl till bokning@upphandling24.se och blir giltig efter skriftlig bekräftelse från Upphandling24. 

Deltagaravgiften betalas i förskott  mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta samt påminnelseavgift enligt lag.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från PMP Public Media Partner AB (556740-2192) med bankgiro 5679-2880. Betalningsmottagare är Bokio AB.

Upphandling24 förbehåller sig rätten att vid bokade föreläsares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig föreläsare.

Nätverket är ett forum för kunskapsutbyte mellan medlemmar och inte ett forum för försäljning. Vi förbehåller oss därför rätten att neka medlemskap till sökanden som säljer tjänster eller produkter där offentliga upphandlare är den primära kunden, exempelvis upphandlingskonsulter.

Eventuell mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för alla deltagare. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy: https://upphandling24.se/integritets-och-personuppgiftspolicy/

Frågor? Kontakta Upphandling24 på bokning@uh24.se.