Upphandling24 | Nätverk

Till hösten startar Upphandling24 fem nya nätverk för dig som arbetar inom offentlig upphandling. Varje nätverk riktar in sig på ett eget ämnesområde och du väljer själv vilket/vilka av följande nätverk du är intresserad av:

  • Avtalsuppföljning
  • Entreprenad
  • Anbud
  • Juridik
  • IT

Varje nätverk består av max 50 personer och du deltar på distans vid sex träffar under ett år. Nätverksträffarna innehåller såväl föreläsningar som diskussioner och erfarenhetsutbyten. Träffarna håller på i cirka 2,5 timmar.

Vi erbjuder dig att delta helt gratis på våra första träffar inom varje ämnesområde i höst för att du ska få möjlighet att prova på. Är du därefter intresserad av att bli medlem får du ett erbjudande om att gå med i ett nätverk.

Varmt välkommen att anmäla dig till en eller flera prova på-träffar!


Aktuella nätverk

Avtalsuppföljning

En bra avtalsuppföljning grundas redan när du förbereder en ny upphandling och en ny avtalsperiod. Hur formulerar du dina krav och avtalet för att kunna göra en bra uppföljning? Hur tar du med dig erfarenheter från ett avtal till ett annat? Det här är några av de frågeställningar som kommer att ligga till grund för våra gruppdiskussioner i nätverket.

Under nätverksträffarna få du ta del av andra organisationers praktiska erfarenheter av avtalsuppföljning, olika verktyg som finns på marknaden och råd från experter inom olika områden. Mycket tid finns till att diskutera olika frågeställningar, att nätverka och ta del av hur kollegor i andra organisationer arbetar.

Prova på-träff
Datum: 29 september
Tid: kl. 13.00-15.30
Så hittar du mönster och får uppslag för djupare analys – Ayla Earey och Lars Fyhr, Refero
Läs mer och anmäl dig här >>

Entreprenad

Nätverket för dig som arbetar som entreprenadupphandlare. Att få veta hur andra upphandlare tänker och gör i sina upphandlingsprojekt är väldigt efterfrågat. I vårt nätverk kommer du att kunna diskutera med andra och ta del av andras erfarenheter samtidigt som experter guidar dig inom standardavtalen, vilka fallgropar som finns, utvärderingsmodeller och mycket mycket mer.

Prova på-träff
Datum: 30 september
Tid: kl. 9.00-11.30
ÄTA och LOU – hur går det ihop? – Magnus Vidänge, advokat, MVAdvokat
Läs mer och anmäl dig här >>

Anbud

Det här är nätverket för dig som vill lyckas med den offentliga affären. Under sex nätverksträffar får du lyssna till experter, diskutera och dela erfarenheter med andra leverantörer till offentlig sektor och lära dig mer om det regelverk du har att förhålla dig till. Vi gör djupdykningar inom olika områden för att ge dig fördjupad kunskap och de verktyg du behöver för att bli en framgångsrik anbudslämnare och leverantör.

Prova på-träff
Datum: 24 september
Tid: kl. 13.00-15.30
Nu startar vi anbudsgivningen för hösten 2020! – Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala, Brick Advokat
Läs mer och anmäl dig här >>

Juridik

Ett nätverk för dig som vill gräva djupare inom upphandlingsjuridiken. Ta del av senaste praxis och hur den påverkar ditt arbete och delta i diskussioner och grupparbeten kring specifika ”case”. Du har möjlighet att nätverka med kollegor i hela Sverige och att ställa frågor till våra experter. Vilka ämnen vi tar upp styrs av vad som är ”på tapeten” just nu och av deltagarnas önskemål.

Prova på-träff
Mer information kommer inom kort.

IT

Ett nätverk där IT-upphandlare kan mötas, diskutera och lära av varandra. Varje nätverksträff gör en djupdykning inom ett specifikt område där du får möjlighet att lära av experter, ta del av lyckade projekt och diskutera med kollegor från hela Sverige. Exempel på områden är kvalitet och utvärderingsmodeller, inlåsningseffekter, hantering av säkerhet och specifik juridik som rör IT-upphandling.

Prova på-träff
Mer information kommer inom kort.


Kontakta oss

Har du frågor om våra nätverk är du välkommen att kontakta oss på bokning@upphandling24.se.