Upphandling24 | Nätverk

Upphandling24:s populära digitala nätverk riktar sig till dig som arbetar inom offentlig upphandling och som vill utveckla din roll och förstärka din kunskap. Tre av nätverken har varsitt eget ämnesområde och det fjärde nätverket är ett bredare nätverk där vi även pratar om utmaningar med rollen som upphandlare och organisationen du arbetar i. Du väljer själv vilket/vilka av följande nätverk du är intresserad av.

4 nätverk för upphandlare:

  • Avtalsuppföljning
  • Entreprenadupphandlare
  • IT-upphandlare
  • Upphandlare

Varje nätverk består av max 50 personer och du deltar digitalt på distans vid sex träffar under ett år. Nätverksträffarna innehåller såväl föreläsningar som diskussioner och erfarenhetsutbyten. Träffarna håller på i cirka 2,5 timmar.

PSST! Vill du testa ett nätverk innan du bokar? Då finns det möjlighet att vara med på nästa träff i det nätverk du är intresserad av i mån av plats. Kontakta maria@upphandling24.se för bokning av prova på-träff.


Aktuella nätverk

Avtalsuppföljning

En bra avtalsuppföljning grundas redan när du förbereder en ny upphandling och en ny avtalsperiod. Hur formulerar du dina krav och avtalet för att kunna göra en bra uppföljning? Hur tar du med dig erfarenheter från ett avtal till ett annat? Det här är några av de frågeställningar som kommer att ligga till grund för våra gruppdiskussioner i nätverket.

Under nätverksträffarna få du ta del av andra organisationers praktiska erfarenheter av avtalsuppföljning, olika verktyg som finns på marknaden och råd från experter inom olika områden. Mycket tid finns till att diskutera olika frågeställningar, att nätverka och ta del av hur kollegor i andra organisationer arbetar.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>

Entreprenadupphandlare

Nätverket för dig som arbetar som entreprenadupphandlare. Att få veta hur andra upphandlare tänker och gör i sina upphandlingsprojekt är väldigt efterfrågat. I vårt nätverk kommer du att kunna diskutera med andra och ta del av andras erfarenheter samtidigt som experter guidar dig inom standardavtalen, vilka fallgropar som finns, utvärderingsmodeller och mycket mycket mer.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>

IT-upphandlare

Ett nätverk där IT-upphandlare kan mötas, diskutera och lära av varandra. Varje nätverksträff gör en djupdykning inom ett specifikt område där du får möjlighet att lära av experter, ta del av lyckade projekt och diskutera med kollegor från hela Sverige. Exempel på områden är kvalitet och utvärderingsmodeller, inlåsningseffekter, hantering av säkerhet och specifik juridik som rör IT-upphandling.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>

Upphandlare

I det här nätverket får du som upphandlare möjlighet att utvecklas i din roll och djupdyka i olika delar av upphandlingsprocessen. Ämnena för nätverksträffarna utgår från deltagarnas önskemål där vi tillsammans med experter och kolleger diskuterar, övar och utbyter erfarenheter. Det kan därför handla om allt från organisation och roller med ansvarsfördelning till behovsanalys, kravställning, utvärderingsmodeller, förhandling och nya regelverk.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>


Kontakta oss

Har du frågor om våra nätverk är du välkommen att kontakta oss på bokning@upphandling24.se.