Upphandling24 | Nätverk

Upphandling24:s populära digitala nätverk riktar sig till dig som arbetar inom offentlig upphandling och som vill utveckla din roll och förstärka din kunskap. Fyra nätverk riktar sig till upphandlare och ett till leverantörer. Tre av nätverken för upphandlare har varsitt eget ämnesområde och det fjärde är ett bredare nätverk där vi även pratar om utmaningar med rollen och organisationen. Du väljer själv vilket/vilka av följande nätverk du är intresserad av.

För upphandlare:

  • Upphandlare – NYHET!
  • Avtalsuppföljning
  • Entreprenadupphandling
  • IT-upphandling

För leverantörer:

  • Anbud

Varje nätverk består av max 50 personer och du deltar på distans vid sex träffar under ett år. Nätverksträffarna innehåller såväl föreläsningar som diskussioner och erfarenhetsutbyten. Träffarna håller på i cirka 2,5 timmar.

PSST! Vill du testa ett nätverk innan du bokar? Då finns det möjlighet att vara med på nästa träff i det nätverk du är intresserad av i mån av plats. Kontakta maria@upphandling24.se för bokning av prova på-träff.


Aktuella nätverk

Avtalsuppföljning

En bra avtalsuppföljning grundas redan när du förbereder en ny upphandling och en ny avtalsperiod. Hur formulerar du dina krav och avtalet för att kunna göra en bra uppföljning? Hur tar du med dig erfarenheter från ett avtal till ett annat? Det här är några av de frågeställningar som kommer att ligga till grund för våra gruppdiskussioner i nätverket.

Under nätverksträffarna få du ta del av andra organisationers praktiska erfarenheter av avtalsuppföljning, olika verktyg som finns på marknaden och råd från experter inom olika områden. Mycket tid finns till att diskutera olika frågeställningar, att nätverka och ta del av hur kollegor i andra organisationer arbetar.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>

Entreprenadupphandling

Nätverket för dig som arbetar som entreprenadupphandlare. Att få veta hur andra upphandlare tänker och gör i sina upphandlingsprojekt är väldigt efterfrågat. I vårt nätverk kommer du att kunna diskutera med andra och ta del av andras erfarenheter samtidigt som experter guidar dig inom standardavtalen, vilka fallgropar som finns, utvärderingsmodeller och mycket mycket mer.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>

IT-upphandling

Ett nätverk där IT-upphandlare kan mötas, diskutera och lära av varandra. Varje nätverksträff gör en djupdykning inom ett specifikt område där du får möjlighet att lära av experter, ta del av lyckade projekt och diskutera med kollegor från hela Sverige. Exempel på områden är kvalitet och utvärderingsmodeller, inlåsningseffekter, hantering av säkerhet och specifik juridik som rör IT-upphandling.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>

Upphandlare – NYHET!

I det här nätverket får du som upphandlare möjlighet att utvecklas i din roll och djupdyka i olika delar av upphandlingsprocessen. Ämnena för nätverksträffarna utgår från deltagarnas önskemål där vi tillsammans med experter och kolleger diskuterar, övar och utbyter erfarenheter. Det kan därför handla om allt från organisation och roller med ansvarsfördelning till behovsanalys, kravställning, utvärderingsmodeller, förhandling och nya regelverk.

Läs mer om nätverket och boka en prova på-träff här >>

Anbud

Det här är nätverket för dig som är anbudsgivare och som vill lyckas med den offentliga affären. Under sex nätverksträffar får du lyssna till experter, diskutera och dela erfarenheter med andra leverantörer till offentlig sektor och lära dig mer om det regelverk du har att förhålla dig till. Vi gör djupdykningar inom olika områden för att ge dig fördjupad kunskap och de verktyg du behöver för att bli en framgångsrik anbudslämnare och leverantör.

Läs mer om nätverket och bli medlem här >>


Kontakta oss

Har du frågor om våra nätverk är du välkommen att kontakta oss på bokning@upphandling24.se.