Bokningsvillkor Sverigeturnén

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Vi tillämpar en No Show-avgift om deltagare uteblir utan att ha avbokat deltagandet senast 2 dagar innan konferensen. Denna avgift är 1000 kr och gäller samtliga kostnadsfria biljetter om inte annat specifikt anges.

Avbokning och överlåtelse av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@upphandling24.se och blir giltig efter bekräftelse från Upphandling24. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad samt påminnelseavgift enligt paragraf 4a i Lag 1981:739 om ersättning för inkassokostnader m m. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från PMP Public Media Partner AB (556740-2192) med bankgiro 5679-2880. Betalningsmottagare är Bokio AB.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Upphandling24 förbehåller sig rätten att ändra distributionssätt, live eller distans, av konferensen vid oförutsedd händelse som vi ej kunnat råda över, exempelvis pandemi och ändrade restriktioner i samhället.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Eventuell mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy

Frågor? Kontakta Upphandling24 på bokning@upphandling24.se.