Bokningsvillkor utbildningar

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@upphandling24.se och blir giltig efter bekräftelse från Upphandling24. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad samt påminnelseavgift enligt paragraf 4a i Lag 1981:739 om ersättning för inkassokostnader m m. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från PMP Public Media Partner AB (556740-2192) med bankgiro 5679-2880. Betalningsmottagare är Bokio AB.

Upphandling24 förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Upphandling24 förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Upphandling24 förbehåller sig rätten att ändra distributionssätt, live eller distans, av kursen vid oförutsedd händelse som vi ej kunnat råda över, exempelvis pandemi.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Evt mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy

Frågor? Kontakta Upphandling24 på bokning@upphandling24.se.