Utvärdering av kursen “De 25 viktigaste paragraferna i LOU” den 3 april 2019

Enkät 3 april 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar