Utvärdering av Hållbara inköp den 11 april 2019

Enkät Hållbarhet 11 april 2019

Allmänt

Mottagande, registrering och fika

Lokalen

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år