Utvärdering av kursen “Säkerhetsskyddad upphandling” den 4 april 2019

Enkät 4 april 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar