Utvärdering av kursen “Få fart på din avtalsförvaltning” den 16 maj 2019

Enkät 16 maj 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledarna

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar