Utvärdering av kursen “Praktisk avtalsrätt inom LOU och LUF” den 17 september 2019

Enkät 17 sep 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar