Utvärdering av kursen “ESPD och kvalificering” den 24 september 2019

Enkät 24 sep 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar