Utvärdering av kursen “Säkerhetsskyddad upphandling” den 25 september 2019

Enkät 25 sep 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Förbättringar