Utvärdering av kursen “Leda upphandlingar effektivt” den 15 oktober 2019

Enkät 15 okt 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar