Utvärdering av kursen “Få fart på er avtalsförvaltning” den 18 oktober 2019

Enkät 18 okt 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar