Utvärdering av kursen “Säkerhetsskyddad upphandling” den 22 oktober 2019

Enkät 22 okt 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar