Utvärdering av kursen “Kvalificerad entreprenadupphandlare” den 24-25 oktober 2019

Enkät 24-25 okt 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar