Utvärdering av konferensen “Hållbar upphandling” den 6 november 2019

Enkät 6 nov 2019

Allmänt

Nivå

Mottagande och registrering

Lokalen

Mat och service

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar