Utvärdering av konferensen “Upphandla IT” den 12 november 2019

Enkät 12 november 2019

Allmänt

Nivå

Mottagande och registrering

Lokalen

Mat och service

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar