Utvärdering av kursen “Praktisk förhandlingsteknik” den 14 november 2019

Enkät 14 nov 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar