Utvärdering av konferensen “Koll på kedjan” den 21 november 2019

Enkät 21 nov 2019 Koll på kedjan

Allmänt

Mottagande och registrering

Lokalen

Förtäring

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Nästa år