Utvärdering av kursen “Strategiskt inköp för offentlig sektor” den 21 november 2019

Enkät 21 nov 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar