Utvärdering av kursen “Kvalificerad IT-upphandlare” den 26-27 november 2019

Enkät 26 nov 2019

Allmänt

Nivå

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar