Utvärdering av kursen “Leda upphandlingar effektivt” den 5 februari 2020

Enkät 5 feb 2020

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar