Utvärdering av kursen “Upphandla funktion i praktiken” den 6 februari 2020

Enkät 6 feb 2020

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar