Utvärdering av konferensen Sverigeturnén i Malmö den 24 februari 2020

Enkät 24 feb 2020 Malmö

Allmänt

Mottagande och registrering

Lokalen

Fika

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år