Utvärdering av konferensen Sverigeturnén i Göteborg den 2 mars 2020

Enkät 2 mars 2020 Göteborg

Allmänt

Mottagande och registrering

Lokalen

Fika

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år