Utvärdering av kursen “Kvalificerad IT-upphandlare” den 3-4 mars 2020

Enkät 4 mars 2020

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar