Utvärdering av kursen “Säkerhetsskyddad upphandling” den 10 mars 2020

Enkät 10 mars 2020

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar