Utvärdering av kursen “Hantera överprövningar” den 12 mars 2020

Enkät 12 mars 2020

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Lokalen

Mat och service

Förbättringar