Utvärdering av kursen “Kvalificerad Entreprenadupphandlare” den 24-25 mars 2020

Enkät 24-25 mars 2020

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Webbsändningen

Förbättringar