Utvärdering av konferensen Avtalsuppföljning den 21 september 2020

Enkät 21 sep 2020 Avtalsuppföljning

Allmänt

Webbsändningen

Diskussioner

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år