Utvärdering av prova på-träffen i nätverket Anbud 2020

Enkät nätverk Anbud 24 sep 2020

Allmänt

Upplägg

Föreläsning

Gruppdiskussioner

Webbsändningen

Framtida innehåll

Förbättringar