Utvärdering av prova på-träffen i nätverket avtalsuppföljning hösten 2020

Enkät nätverk Avtal 29 sep 2020

Allmänt

Upplägg

Föreläsning

Gruppdiskussioner

Webbsändningen

Framtida innehåll

Förbättringar