Utvärdering av prova på-träffen i nätverket entreprenad 2020

Enkät nätverk Entreprenad 30 sep 2020

Allmänt

Upplägg

Föreläsning

Gruppdiskussioner

Webbsändningen

Framtida innehåll

Förbättringar