Utvärdering av konferensen Gröna IT-inköp den 1 oktober 2020

Enkät 1 okt 2020 Gröna IT-inköp

Allmänt

Webbsändningen

Diskussioner

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år