Utvärdering av prova på-träffen i nätverket IT 2020

Enkät nätverk IT 12 nov 2020

Allmänt

Upplägg

Föreläsning

Gruppdiskussioner

Webbsändningen

Framtida innehåll

Förbättringar