Utvärdering av konferensen Gröna IT-inköp den 8 mars 2021

Enkät 8 mars 2021 Gröna IT-inköp

Allmänt

Webbsändningen

Diskussioner

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år