Utvärdering av utbildningen Leda upphandlingar effektivt den 15 mars 2021

Enkät 15 mars 2021 Projekt

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Webbsändningen

Förbättringar