Utvärdering av utbildningen Anbudsutvärdering – med utvärderingsmodeller och -kriterier den 15 april 2021

Enkät 15 april 2021 utvärdering

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Webbsändningen

Förbättringar