Utvärdering av utbildningen Förhandling som redskap den 25 maj 2021

Enkät 25 maj 2021 Förhandling

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Webbsändningen

Förbättringar