Utvärdering av utbildningen Leda upphandlingar effektivt den 14 oktober 2021

Enkät 14 oktober 2021 Projektledning

Allmänt

Innehåll

Upplägg

Kursledaren

Anmälan och info

Webbsändningen

Förbättringar