Utvärdering av konferensen Gröna IT-inköp den 25 oktober 2021

Enkät 25 okt 2021 Gröna IT-inköp

Allmänt

Webbsändningen

Diskussioner

Talarna och programmet

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Sektion

Förbättringar

Nästa år